DEKLARACJE O KONTYNUACJI EDUKACJI W NASZYM PRZEDSZKOLU

Szanowni Państwo

Bardzo dziękuję za Deklaracje, które złożyliście Państwo w formie papierowej u wychowawców grup. Miało to dla nas znaczenie z uwagi na planowanie i podział grup w nowym roku szkolnym.

Aby dziecko mogło kontynuować uczęszczanie do naszego przedszkola należy  zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Komorniki oraz zapisami Regulaminu Rekrutacji dopełnić następujących formalności:

  1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci już uczęszczających, składają w wyznaczonym terminie przed rozpoczęciem rekrutacji, deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu Niebieski Balonik na rok szkolny 2023/2024.
  2. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego odbywa się drogą elektroniczną poprzez platformę pod adresem www.nabor.pcss.pl/komorniki
  3. Po zalogowaniu się do systemu należy wypełnić deklarację, zapisać, następnie wydrukować i podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów pranych dostarczyć nauczycielkom grup.
  4. Złożenie deklaracji w terminie od 13 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r. do godz. 17.00 jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka na kolejny rok szkolny.
  5. Brak złożenia deklaracji i niepodpisanie umowy na korzystanie z usług przedszkolnych w terminie, o którym mowa w ust. 4 i 5 oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie z listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2023/2024.
  6. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani do podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola na rok szkolny 2023/2024 w terminie od dnia 22 maja 2023 r. do dnia 2 czerwca 2023 r.