Deklaracja kontynuowania nauki w przedszkolu

W związku ze zbliżającym się czasem Rekrutacji zwracam się do Rodziców wszystkich naszych wychowanków  z prośbą o podjęcie i przekazanie nam decyzji dotyczącej dalszego uczęszczania dzieci do przedszkola od września br.

Prośbę o przemyślenie i podjęcie oststecznej decyzji kieruję zwłaszcza do rodziców dzieci 5 letnich, którzy mają wybór pomiędzy oddziałem „0” w naszym przedszkolu i w szkole.

Jednocześnie informuję, iż rekrutacja do przedszkoli i oddziałów „0” w szkołach objęta jest tym samym sytemem Naboru i deklaracja w jedej placówce wyklucza zgłoszenie dziecka do innego podmiotu.

Deklaracje będą wydawane w przedszkolu, a jeżeli któreś dziecko nie uczęszcza obecnie do przedszkola, to proszę o wydrukowanie, wypełnienie i przesłanie deklaracji w formie scanu lub dostarczenie do skrzynki pocztowej.

Wymagane są dwa podpisy rodziców/prawnych opiekunów.

Niezłożenie deklaracji oznacza rezygnację – dziecko zostaje skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Z góry dziękuję za przemyślane i odpowiedzialne decyzje w tej bardzo ważnej dla dzieci i dla nas sprawie.

Z poważaniem

Agnieszka Majchrzak