Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w czerwcu:

 

Dzieci z całego świata” realizowany od 30.05 do 03.06

Kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata. Wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach,

Wakacyjne podróże: małe i duże” realizowany od 06.06 do 10.06

Zapoznanie z popularnymi środkami transportu

Kolory lata” realizowany od 13.06 do 15.06

Utrwalenie nazw kolorów podstawowych,

Bezpieczni na wakacjach ” realizowany od 20.06 do 24.006

Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji

 

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec:

– uważnie wysłucha opowiadania, wiersza i wypowie się o jego treści,
– osłuchuje się z pojęciami: Ameryka Północna, Indianin, Afryka, Afrykańczyk, Japonka, Grenlandia, Eskimos, Indie, Hinduska,
– dostrzega różnice w wyglądzie dzieci i je opisuje,

– bierze udział w zabawie ruchowej z śpiewem,

-opisuje wygląd dzieci z Afryki,

– maluje przy pomocy pędzla,

– słucha poleceń nauczyciela,

– wykorzystuje nieoczywiste przedmioty przy stemplowaniu,

– doskonali motorykę małą przy tworzeniu wałków z plasteliny,

– wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia,

– orientuje się, do koga należy zwrócić się o pomoc w sytuacji niebezpiecznej,

– zna numery alarmowe, w tym policji,

– aktywnie uczestniczy w spotkaniu z policjantem,

– poznaje cechy charakterystyczne munduru policyjnego i wie, jakich akcesoriów używają policjanci,

– zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie wycieczek,

– poznaje bliskie otoczenie,

– bierze udział w aktywnościach ruchowych,

– integruje się z dziećmi z całego przedszkola,

– wymienia podstawowe środki transportu,

– dopasowuje środek transportu do nawierzchni po której się porusza,

– rozpoznaje odgłosy,

– naśladuje poruszanie się środków transportu,

– koloruje wybrany środek transportu,

-właściwie zareaguje ruchem na zmiany w muzyce,

-sprawnie zareaguje na polecenia słowne dotyczące ustawienia się: w kole, w rozsypce.,

– utrzymuje równowagę w czasie przechodzenia przez taśmę,

– posługuje się nożyczkami,

– stosuje się do zasad bezpieczeństwa,

– stempluje przy użyciu korka,

– samodzielnie dobiera kolory,

– rozpoznaje kolory

– naśladuje ruchy nauczyciela

– współpracuje w grupie

– akcentuje ruchem rytm,

– zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie wycieczki w góry,

– reaguje na sygnały

– odgaduje zagadki słowne

– rysuje po śladzie,

– zna i rozróżnia kolory : żółty, niebieski, czerwony, zielony i inne,

– rozwiązuje zagadki o kolorach,

– wymienia kolory, o których mowa w piosence,

– reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe,

– rozwija sprawności manualne (nawlekanie),

– zna kolory występujące w tęczy,

– maluje pędzelkiem swoją dłoń i odbija ją na dużej kartce papieru,

– czeka cierpliwie na swoją kolej,

– utrwala nazwy kolorów w języku angielskim,

– bierze udział w zabawie a chustą animacyjną,

– odnajduje poszczególne kolory w sali przedszkolnej,

– reaguje na zmianę tempa w muzyce,

– zna sposoby spędzania wolnego czasu w różnych miejscach
– zna podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą
– wymienia numer alarmowy 112,
– wie, co zrobić gdyby się zgubi
– potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza,

– potrafi klasyfikować przedmioty wg ustalonego kryterium,
– rozróżnia kolory
– reaguje na umówiony sygnał podczas zabawy ruchowej

– maluje przy użyciu pędzla,

– odpowiednio dobiera kolory,

– dba o czystość w toku pracy i po jej zakończeniu,

– sprawnie posługuje się klejem,

– przykleja wycięte elementy,

– tworzy łódkę z wyciętych elementów

wypowiada się na temat treści utworu,

– potrafi zapamiętać i zaśpiewać fragmenty piosenki

– reaguje na sygnały muzyczne

– reaguje ruchem na zmianę dynamiki

– umie bawić się przy muzyce

– ilustruje ruchem słowa piosenki,

– przyporządkowuje przedmioty do miejsca i sposobu spędzania wakacji,

– nazywa miejsca, w jakich można spędzić (poza domem) wakacje,

– nazywa środki transportu pasażerskiego,

– tworzy zdania z podanym wyrazem