Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w wrześniu:

 • Jestem przedszkolakiemrealizowany od .1.09 do 10.09

  Zapoznanie z przedszkolem, adaptacja i integracja grupy.

 • moja grupa realizowany od 13.09 do 17.09

  Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu, integracja grupy.

 • Moja droga do przedszkolarealizowany od 20.09 do 24.09

  Zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się pieszych po drodze.

 • Jesieńrealizowany od 27.09 do 1.10

  Rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie,

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień:

– toczy piłkę,

– siada w kole,

– przedstawia się imieniem,

– klaszcze , wytupuje rytm,

– bierze udział w zabawie kołowej z użyciem chusty animacyjnej,

– zna położenie kącików w sali,

– dopasowuje przedmiot do kącika w którym powinien się znajdować,

– cierpliwie czeka na swoją klej,

– maszeruje w rytm uderzeń tamburyna,

– na sygnał tworzy koło zresztą grupy,

– bawi się w zabawę elementem skoku- Balonik,

– bierze udział w zabawie kołowej ze śpiewem „Kółko graniaste”,

– rzuca woreczkiem gimnastycznym do celu,

– ustawia się jeden za drugim,

– cierpliwie czeka na swoją kolej,

– odpowiada na pytania nauczyciela,

– obserwuje i naśladuje etapy mycia rąk,

– zna zasady obowiązujące w łazience,

– reaguje na sygnały dźwiękowe,

– zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie zabawy w ogrodzie,

– ustawia się w parze,

– stara się samodzielnie ubrać do wyjścia,

– wie jak wygląda jego znaczek,

– odnajduje swoje miejsce przy stole,

– rozpoznaje swoją półkę,

– maluje farbami przy pomocy rąk tło pracy

– odbija w farbie swoją dłoń,

– wie jak wygląda tamburyno,

– nazywa poszczególne części swojego ciała,

– wspólnie z nauczycielem śpiewa piosenkę pokazywankę,

– stara się wykonać ruchy separacyjne,

– wspólnie z nauczycielem opracowuje kodeks przedszkolaka,

– potrafi wyodrębnić zachowania prawidłowe i niewłaściwe.

– rozpoznaje kolegów i koleżanki po głosie,

– określa swój nastrój za pomocą sylwet,

– samodzielnie kończy rozpoczęte przez nauczyciela zdanie,

– czworakuje między woreczkami,

– wykonuje ćwiczenie oddechowe,

– odbija palec umoczony w farbie,

– rozciera farbę palcem tworząc słońce,

– maluje barwnikami spożywczymi wg własnego pomysłu,

– klasyfikuje zabawki: klocki, samochody,

– używa pojęć: na, nad, pod, obok,

– rozpoznaje zabawkę po dotyku,

– orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach

– rozpoznaje znak przejście dla pieszych,

– zna kolory i wie, co oznaczają na sygnalizatorze świetlnym,

– doskonali motorykę małą,

– ugniata bibułę,

– zna kolor: czerwony, zielony, żółty i odnajduje go w sali

– prawidłowymi kolorami wykleja koła na sygnalizacji,

– nazywa kolory jesiennych liści i utrwala ich nazwy,

-dostrzega i porównuje wielkość przedmiotów

– odnajduje pary przedmiotów mały-duży,

– wspólnie z nauczycielem obrazuje wiersz,

– prawidłowo przechodzi przez zaimprowizowaną ulicę,

– zna znaczenie pasów, sygnalizacji i znaku przejście dla pieszych,

– rozróżnia dary jesieni ( żołądź, kasztan, jabłko, itp.),

– segreguje liście ze względu na kształt,

– posługuje się klejem,

– przykleja materiał przyrodniczy,

– rwie liście na drobne kawałki,

-podejmują próby liczenia w zakresie 1-2,
-próbują posegregować liście wg koloru,

– odnajduje swoją parę w czasie zabawy,

– zgłasza się do odpowiedz,
– wykonuje ćwiczenia logopedyczne, zgodnie z poleceniami;
– przedstawia ruchem treść wiersza;
– poszukuje szeleszczących przedmiotów; wyróżnia je wśród innych;
– bierze udział w przygotowaniu szeleszczącego podłoża – targa gazety, rozkłada folie;