Tematy kompleksowe w grupie „Wesołki” w kwietniu:

• „Na wiejskim podwórku” realizowany od 06.04-09.04
Utrwalenie nazw, wyglądu, odgłosów, produktów spożywczych, które dzięki nim otrzymujemy oraz miejsca zamieszania tych zwierząt.

• „Wiosenne uprawy” realizowany od 12.04 do 16.04
Wzbogacenie słownictwa dziecka o wyrazy związane ze środowiskiem przyrodniczym; zapoznanie dzieci z cyklem wzrostu roślin i warunkom jakie powinny jej towarzyszyć; pobudzenie wyobraźni twórczej dziecka. Utrwalenie nazw, wyglądu, odgłosów, produktów spożywczych, które dzięki nim otrzymujemy oraz miejsca zamieszania tych zwierząt.

• „Strażnicy przyrody” realizowany od 19.04 do 23.04
Rozwijanie wśród dzieci świadomości ekologicznej i wrażliwości związanej z poczuciem odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

• „Jestem Polakiem, Europejczykiem” realizowany 26.04 do 30.04
Budzenie świadomości narodowej i wspólnoty europejskiej jako czynnik do wychowania patriotycznego.

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień:

– rozwiązuje zagadkę słowną,
– układa model wyrazu cebula przy wykorzystaniu płyt cd, podział na samogłoski i spółgłoski,
– czyta sylaby,
– łączy sylaby w wyrazy,
– posługuje się wyrazami zaczynającymi na literę c,
– rozpoznaje kształty litery c,
– projektuje dowolnym sposobem szablon litery c
– wypowiada się na temat treści utworu,
– określa i wyjaśnia słowa: zwrotka, refren, przygrywka,
– powtarza fragmenty melodii na sylabach: na, la
– porusza się zgodnie z usłyszanym rytmem,
– tańczy w parze,
– wymienia wiosenne kwiaty
– bierze udział w zabawie ruchowej (porusza się slalomem)
– wycina po linii poszczególne części kwita,
– tworzy kompozycje płaską wg poznanego wzoru,
– wykonuje ćwiczenia ruchowe przy muzyce,
– rozpoznaje przeznaczenie sprzętów sportowych,
– współpracuje z rówieśnikami,

– wykonuje ćwiczenia z woreczkiem gimnastycznym,
– rozróżnia stronę lewą i prawą,
– układa sylwety zwierząt wg kolejności występowanie w wierszu,
– rozwiązywanie zadań tekstowych obrazowanych sylwetami,
– tworzy własne zadania dla innych,
– zapisuje powstałe działanie,
– bierze udział w zabawie ruchowej z przeliczaniem,
– wymienia sposoby siania, sadzenia roślin oraz warunki potrzebne do ich prawidłowego wzrostu,
– zakłada i prowadzi hodowlę roślin,
– w sposób sztafetowy wspólnie z grupą tworzy bajkę o literce F,
– rozróżnia literę f wśród innych liter,
– czyta globalnie proste wyrazy,
– buduje dłuższe wypowiedzi na temat ochrony środowiska,
– wie co to recykling i czemu służy,
– prawidłowo segreguje odpady,
– wymienia poznane figury geometryczne,
– poprawnie używa pojęcia „kula”,
-czyta globalnie „kula, koło”,
– gra w grę planszową;
-nazywa i wskazuje zwierzęta z zagrody wiejskiej oraz ich dzieci,
– zna produkty jakie otrzymuje człowiek z hodowli zwierząt,
– zna literę G, g , rozpoznają ją wśród innych liter,
– wie w jakiej miejscowości mieszka,
– podaje swój adres i województwo,
– określa czy meszka na wsi czy w mieście,
– zna nazwę najbliższego dużego miasta,
– definiuje słowo „ojczyzna” i „mała ojczyzna”,
– bezpiecznie porusza się w czasie wycieczki, stosuje się do poleceń nauczycielki,
– zna legendę o Warsie i Sawie,
– wykleja plasteliną sylwetę syrenki,
– odszukiwanie flagi Polski wśród flag niektórych państw europejskich.
– liczy flag w każdej zbiorze,
– porównuje w parach ich liczby, koloruje pola przy tych flagach,których jest więcej,
– posługuje się znakami ,=,
– poznaje symbole narodowe Polski,
– czyta globalnie: flaga, godło, herb, hymn,
– zna symbole UE ( flaga, hymn, waluta),
– zna unijną maskotkę – Syriusza,
– wie jak wyglądają flagi niektórych krajów Europy,