Wesołki
Tematy kompleksowe w marcu:

1. W świecie teatru (1.03-5.03)
Cel ogólny: Rozbudzanie zainteresowań dzieci teatrem.

2.Chciałbym być matematykiem (08.03- 12.03)
Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności matematycznych.

3. Wiosna, ach wiosna (15.03-19.03)
Cel ogólny: Bogacenie i utrwalanie wiadomości na temat wiosny w przyrodzie.

4. Wielkanoc (22.03-31.03)
Cel ogólny: Kultywowanie tradycji wielkanocnych.
• 22.03- Świętujemy Pierwszy Dzień Wiosny- proszę aby dzieci miały jakąś garderobę w kolorze zielonym,
• 30.03- obchodzimy „Dzień Autyzmu”- proszę o ubranie dzieci na niebiesko,
• 31.03- Śniadanie Wielkanocne- strój galowy.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc marzec:
• zapoznanie z zapisem i wyglądem litry: p, c, ł, – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
• zapoznanie z różnymi rodzajami wag, porównywanie ciężaru wybranych produktów,
• doskonalenie sprawności grafometrycznej
• doskonalenie percepcji słuchowej –wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
• doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania,
• udział w doświadczeniach badawczych wyciąganie wniosków z mierzenia objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary,
• rozwijanie umiejętności improwizowania
• rozwijanie motoryki dużej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
• rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych, tworzenie akompaniamentu do muzyki, wykorzystywanie do gry przedmiotów codziennego użytku,
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
• obserwacje przyrodnicze dostrzeganie przemijalności poszczególnych pór roku,
• rozwijanie motoryki małej i zmysłu estetycznego przez tworzenie prac plastycznych (np. klejenie, wycinanie, haftowanie na tekturze),
• zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
• rozwijanie tolerancji poprzez udział a w akcji „Jesteśmy różni lecz równi”- autyzm,
• zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.