WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo, decyzją organu prowadzącego od dnia 25 maja br przedszkole wznawia swoją działalność.

Jednak będzie ono funkcjonowało na zupełnie innych zasadach, zgodnych z nałożonym przez wytyczne GIS i MEN reżimem sanitarnym.

Nauczyciele, wychowawcy grup prześlą Państwu dokumenty, które są dostępne także na stronie internetowej przedszkola.

Proszę Państwa o zapoznanie się z Procedurami, które będą obowiązywały na terenie przedszkola. Proszę także o wypełnienie deklaracji i ankiety epidemiologicznej, przez rodziców, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola w okresie pandemii.  Jednocześnie informuję, że z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w związku z nałożonymi obostrzeniami, pierwszeństwo mają dzieci rodziców:

  • będących pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu
    i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • pracujących, którzy  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

Wypełnione i podpisane przez obydwoje rodziców dokumenty, proszę o przesłanie do 21 maja br. do godziny 12.00 na adres mailowy przedszkola plewiska@niebieskibalonik.pl lub wrzucenie do skrzynki pocztowej na budynku przedszkola.


Agnieszka Majchrzak
Dyrektor Przedszkola