Tematyka zajęć i oczekiwane osiągnięcia dziecka – marzec.

1) Zwierzęta dżungli i sawanny.

Dziecko:

 • Poznaje znaczenie terminów: kontynent, sawanna, dżungla, safari oraz zwierzęta egzotyczne.
 • Poszerza wiadomości na temat poszczególnych gatunków zwierząt: wygląd, miejsce występowania, ciekawostki na temat ich życia.
 • Wskazuje Afrykę na mapie i wymienia zwierzęta zamieszkujące ten kontynent.
 • Wypowiada się na temat ogrodu zoologicznego, wie w jakim celu się je zakłada.
 • określa charakterystyczne cechy wybranych zwierząt.
 • Poznaje literę z: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Pisze litery z, Z.
 • Czyta sylaby, wyrazy, całe zdania.
 • Układa schematy i modele słów zebra i Zola.
 • Rozwiązuje zagadki o zwierzętach.
 • Używa terminów roślinożerne, mięsożerne.
 • Bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach orientacyjno – porządkowych.
 • Wykonuje pracę plastyczną wykorzystując różne materiały.

 2)Zwierzęta naszych pól i lasów.

Dziecko:

 • Poznaje życie pszczół i ich znaczenie w życiu człowieka.
 • Poznaje literę u: drukowaną i pisaną, małą i wielką.
 • Pisze litery u, U.
 • Układa schematy słów ule, ula.
 • Śpiewa piosenkę „W lesie”.
 • Wypowiada się na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie.
 • Uważnie słucha utworów literackich.
 • Ocenia wartość logiczną zdania.
 • Rozpoznaje i nazywa ptaki żyjące na polu.
 • Podaje charakterystyczne cechy ptaków, ssaków i owadów.
 • Wymienia nazwy ptaków żyjących w polu i w lesie.
 • Bierze udział w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach orientacyjno – porządkowych.
 • Układa z liter nazwy leśnych zwierząt.

3)Marcowa pogoda

 • Rozpoznaje nazywa literę c: drukowaną i pisaną, małą i wielką.
 • Pisze litery c, C.
 • Czyta sylaby, wyrazy, tekst z poznanymi wyrazami.
 • Wyjaśnia znaczenie witamin dla zdrowia człowieka.
 • Rozpoznaje i nazywa produkty zawierające witaminy.
 • Wie jakie znaczenie mają witaminy dla zdrowia człowieka.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych.
 • Potrafi wymienić zjawiska atmosferyczne.
 • Prowadzi kalendarz pogody.
 • Ubiera się odpowiednio do pogody.
 • Śpiewa piosenkę „Marzec żartowniś.”
 • Wymienia pory dnia.
 • Liczy w zakresie do 10.
 • Stosuje słowa: niższy, wyższy, takiego samego wzrostu.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • Wykonuje pracę plastyczną różnymi technikami.
 • Bierze udział w ćwiczeniach fizycznych i zabawach orientacyjno – porządkowych.

4) Wiosenne przebudzenia.

Dziecko:

 • Poznaje literę l, Ł małą, wielką, drukowaną i pisaną.
 • Pisze litery ł, Ł.
 • Czyta sylaby, wyrazy, krótki tekst z poznanymi literami.
 • Wymienia zmiany w przyrodzie charakterystyczne dla wiosny.
 • Wymienia właściwości piasku i gliny.
 • Czyta tekst o wiośnie.
 • Układa zdania o oznakach wiosny.
 • Sadzi roślinę, obserwuje jej wzrost i prowadzi dzienniczek obserwacji.
 • Rozpoznaje i wymienia kwiaty wiosenne.
 • Wykonuje wydzierankę z kolorowego papieru.
 • Wymienia nazwy roślin i zwierząt charakterystycznych dla parku.
 • Wypowiada się na temat reprodukcji malarskich.
 • Reaguje na zmiany tempa w muzyce.
 • Rozpoznaje i nazywa narzędzia ogrodnicze.
 • Wymienia nazwy zwierząt budzących się ze snu zimowego.
 • Odgrywa scenki teatralne z użyciem rekwizytu.
 • Wykonuje przestrzenną sylwetę tulipana.
 • Bierze udział w ćwiczeniach fizycznych i zabawach orientacyjno – porządkowych.