Tematy kompleksowe w styczniu.

Wesołki

Tematy kompleksowe w styczniu.

 • Temat kompleksowy: Czas mija.
 • słucha z uwagą czytanego tekstu
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • wie, w jaki sposób składać życzenia urodzinowe
 • ogląda obrazki przedstawiające osoby w różnym wieku
 • śpiewa piosenki
 • rozmawia o tekstach poznanych piosenek
 • bawi się z rówieśnikami i dziećmi ze starszych grup
 • rozumie następstwo dni i nocy
 • układa rytmy
 • rozpoznaje emocje: radość, smutek

 

Temat kompleksowy: Dzień Babci i Dziadka

 • opowiada o babci i o dziadku
 • liczy w zakresie w dostępnym dla siebie zakresie z zastosowaniem liczebników głównych
 • wykonuje akompaniament na instrumentach perkusyjnych
 • śpiewa refren piosenki
 • recytuje wiersz
 • wie, że należy okazywać szacunek osobom starszym
 • słucha z uwagą czytanego tekstu
 • przygotowuje prezent dla babci i dziadka (laurkę)
 • wykonuje laurke
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • liczy słyszane dźwięki
 • przygotowuje uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka i uczestniczy w nie
 • prezentuje swoje umiejętności recytatorskie i wokalne na forum grupy

 

Temat kompleksowy: Zwierzęta zimą

 

 • rozpoznaje ptaki i je dokarmia
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • dokarmia ptaki z pomocą osoby dorosłej
 • śpiewa piosenkę
 • rozpoznaje figury geometryczne
 • zna nazwy niektórych ptaków zimujących w Polsce
 • liczy w dostępnym dla siebie zakresie
 • rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą
 • wie, jakimi pokarmami można dokarmiać ptaki
 • omawia wygląd wybranych ptaków
 • wykonuje karmnik
 • dzieli rytmicznie nazwy obrazków (na sylaby)
 • wypowiada się na temat teatrzyku
 • wypowiada się na temat dożywiania zwierząt zimą

 

Temat kompleksowy: Baśnie i bajeczki.

 • rysuje wzory po śladzie

 • słucha utworów muzycznych

 • używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki

 • rysuje wybranego bohatera baśni

 • rysuje drogę w labiryncie

 • liczy w zakresie czterech (pięciu)

 • słucha z uwagą czytanego tekstu
 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania
 • kontynuuje proste rytmy
 • wskazuje różnice między obrazkami poznaje baśń Czerwony Kapturek

 • wykonuje pracę plastyczną z wyprawki

 • oddziela drobne elementy od większych

 • wypowiada się na temat wysłuchanego utworu literackiego

 • kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy

Temat kompleksowy: Muzyka wokół nas.

 • słucha z uwagą czytanego tekstu

 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

 • aktywnie słucha muzyki

 • wykonuje własny instrument i akompaniuje na nim

 • rozpoznaje dźwięki i określa ich źródła

 • śpiewa piosenkę

 • gra na bębenku

 • wskazuje na obrazku źródło dźwięku znane z natury, naśladuje dźwięki natury na instrumencie

 • naśladuje dźwięki dochodzące z otoczenia

 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza

 • naśladuje dźwięki instrumentów

 • uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych

 • rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty

 • rozpoznaje trąbkę i naśladuje dźwięki, jakie ona wydaje bierze udział w zabawach muzycznych

 • naśladuje grę na instrumentach i odgłosy zwierząt