REKRUTACJA – OŚWIADCZENIA WOLI DO 25 MARCA

Szanowni Państwo !

Znane są już listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola. Jeżeli chcecie Państwo, aby dziecko uczęszczało do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane przez system Nabór na podstawie uzyskanych punktów, to należy pamiętać o złożeniu „Oświadczenia woli„. Formularz oświadczenia woli dostępny jest w naszym przedszkolu oraz na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja. Dokument należy złożyć  do 25 marca br.