OŚWIADCZENIA WOLI

Przypominam, że aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola, rodzice dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej muszą do dnia 15 maja złożyć w przedszkolu Oświadczenie Woli. Dokument jest do pobrania na naszej stronie- zakładka REKRUTACJA w tabelce PLIKI DO POBRANIA.