Ogłoszenia- luty.

Drodzy rodzice,

serdecznie zapraszam na zebranie, które odbędzie się 07.02.19.

Dnia 04.02.19 odbędzie się balik karnawałowy, bardzo proszę o ubranie dzieci w stroje karnawałowe.

Dnia 07.02.19 odbędzie się koncert z cyklu „Prosymfonika”.

Od dnia 18.02.19 rozpoczynamy projekt pt.: „Pieniądze”, bardzo proszę o przynoszenie rzeczy związanych z tematem do kącika tematycznego, np. książki. Bardzo proszę, aby na czas projektu każde dziecko przyniosło do przedszkola woreczek z monetami (po jednej z każdego rodzaju, czyli każde dziecko po 8,88 zł- woreczki oddamy po projekcie, proszę, aby woreczki były podpisane).

Od dnia 25.02.19 tematem zajęć będzie „Kosmos”, bardzo proszę o przynoszenie rzeczy związanych z tematem do kącika tematycznego.