Lidia Kosicka

Lidia Kosicka

Wychowawca grupy Figlarze

Ukończyłam studia licencjackie na uczelni Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Na tej uczelni pragnę też kontynuować naukę. Do tej pory ukończyłam kurs Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, ale zamierzam rozwijać swój warsztat pracy poprzez udział w ciekawych szkoleniach. Praca z najmłodszymi przynosi mi wiele radości i satysfakcji, ale jest także wyzwaniem i sprawdzianem moich umiejętności. W swojej pracy staram się dostrzec potrzeby i zainteresowania dzieci. Razem będziemy odkrywać otaczający świat, podziwiać jego piękno, uczyć się przez działanie. Ważnym elementem w rozwoju małego dziecka jest książka, dlatego chciałabym, aby towarzyszyła nam podczas zajęć.

Bardzo lubię zabawy z dziećmi, czytanie książek oraz rozmowy z nimi, ponieważ dziecięce postrzeganie świata jest fascynujące i niejednokrotnie zaskakujące.

Angelika Dolata

Angelika Dolata

Wychowawca grupy Bystrzaki

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Edukacja Przedszkola i Wczesnoszkolna, aktualnie jestem studentką II roku, II stopnia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy dużą uwagę przywiązuje do osiągania przez dzieci samodzielności, aby mogły radzić sobie w otaczającym ich środowisku, uważam że każde dziecko powinno czuć się kochane i akceptowanie dlatego ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka.

W pracy z dziećmi staram się wykorzystywać różnorodne metody aktywizujące, ale moja najmocniejszą stroną są zabawy muzyczne i umuzykalniające- sama bardzo chętnie śpiewam. Najważniejsze dla mnie jest dobro, radość i rozwój dziecka.

Daria Sowińska

Wychowawca grupy Pasjonaci

Ukończyłam studia licencjackie na uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna. Ukończyłam kurs logopedyczny, warsztat Metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dziećmi, wzięłam udział w ogólnopolskim szkoleniu Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy. Uczestniczyłam również w warsztatach metodycznych Klanzy, Metody Dobrego Startu, a także w warsztatach metod i technik wyciszania grupy. Ciągle staram się rozwijać swój warsztat pracy poszukując ciekawych szkoleń. Praca z najmłodszymi dziećmi była od zawsze moim marzeniem. W swojej pracy staram się dostrzec potrzeby i zainteresowania dzieci. Uważam, że moim zadaniem jest stwarzać takie warunki dla dzieci, aby każdy dzień spędzony przez nich w przedszkolu był dla nich fascynującą przygodą, dzięki której poznaje otaczający świat, a także środowisko społeczne. Staram się indywidualnie podchodzić  do każdego dziecka, gdyż każde z nich wnosi coś wyjątkowego do naszego otoczenia.

Bardzo lubię zabawy z dziećmi, zabawy plastyczne pozwalające wyzwolić ekspresję artystyczną dzieci.

Moim celem i zadaniem jest wspierać rozwój moich podopiecznych. Być ich towarzyszem dobrej zabawy.

Monika Woźna

P.O. Wychowawcy grupy Wesołki

Ukończyłam studia magisterskie na poznańskim AWF-ie, oraz studia podyplomowe o kierunku wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Wybór mojej zawodowej drogi jest efektem wieloletnich poszukiwań jak umiejętnie połączyć zawód z pasją.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W swojej pracy staram się motywować i zachęcać moich wychowanków do pokonywania własnych barier oraz słabości tak, aby stawały się lepszymi każdego dnia oraz wzbogacały się o nowe doświadczenia. Dążę do tego by moje przedszkolaki nie bały się porażek, które przecież towarzyszą każdemu z nas. Mam świadomość, że systematyczna praca z nimi pozwoli na to, aby osiągnięty sukces uskrzydlał je i rozpalał w nich zapał do podejmowania kolejnych wyzwań.

Moje zawodowe motto oddaje myśl Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać – a zrozumiem i rozwinę skrzydła”.

Prywatnie moimi pasjami są podróże, sport i dobre powieści.

Daria Grochowa

Daria Grochowa

Wychowawca grupy Entuzjaści

Jestem nauczycielem kontraktowym. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika społeczna o specjalności pedagogika opiekuńczo ? wychowawcza, natomiast studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody. Ukończyłam liczne kursy kwalifikacyjne m.in.: Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pedagogikę Marii Montessori, Metodę Dobrego Startu czy Arteterapie. Jestem osobą, która ciągle szuka nowych rozwiązań w pracy z dziećmi. Staram się brać udział w różnych szkoleniach i kursach, które wzbogacą mój warsztat pracy. Podczas pracy z dziećmi pragnę być nauczycielem, który pełni bardziej funkcję promotora niż tradycyjnego nauczyciela.

Uważam, że nauczyciel nie tylko uczy, ale podąża za dzieckiem, wspiera je i współdziała. Sądzę, iż podstawą zajęć w grupie jest samodzielna praca dziecka, powinna ona być wspierana indywidualną pomocą nauczyciela tylko wtedy, kiedy jest to rzeczywiście konieczne.

Sonia Sowińska

Sonia Sowińska

Nauczyciel wspomagający

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności terapia pedagogiczna. Doświadczenie pedagogiczne zdobywałam także pracując z najmłodszymi dziećmi w żłobku o profilu muzycznym. We Wrocławiu odbyłam także roczny wolontariat w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z MPDz ,,OSTOJA?- podczas którego współprowadziłam zajęcia z zakresu kynoterapii. Nieustannie poszerzam swój warsztat pracy poprzez czytanie literatury specjalistycznej, a także udział w szkoleniach. Zajęcia staram się tworzyć i prowadzić w atmosferze zabawy, gdyż  uważam, że w takiej formie działania dzieci poznają świat w atrakcyjny i przyjemny sposób, dlatego w pracy staram się wykorzystywać jak najwięcej metod aktywizujących.

W pracy z dziećmi niezwykle istotne jest dla mnie kierowanie się zasadą indywidualizacji, a także całościowe wspieranie i wspomaganie rozwoju dzieci. Osobiście uważam, iż dzieci powinny nabywać umiejętności i niezbędną wiedzę poprzez polisensoryczne poznawanie otaczającego je świata. Niezwykłą radość sprawia mi prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych, uważam iż od najmłodszych lat należy umuzykalniać dzieci i rozwijać ich słuch fonematyczny. Dlatego w pracy staram się także wykorzystywać metodę Edwina Gordona, oraz metodę aktywnego słuchania Bati Strauss. Bardzo ważne jest dla mnie budowanie ciepłych relacji z podopiecznymi, które dają im poczucie bezpieczeństwa i zaufania.

Staram się kierować maksymą wybitnego pedagoga Janusza Korczaka ,,Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało?.

Ewa Polna Zamecka

Nauczyciel wspomagający

W naszym przedszkolu jestem nauczycielem wspomagającym. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach przygotowanie pedagogiczne oraz wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Do tej pory uczestniczyłam w warsztatach „Edukacja przez ruch”.

Praca z dziećmi jest dla mnie dużym wyzwaniem, a jednocześnie pozwala mi na zdobycie każdego dnia nowych doświadczeń oraz dostarcza mi poczucia zadowolenia i satysfakcji.

Moje życiowe motto podąża za myślą słów Jana Korczaka – „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” . Bowiem uśmiech dziecka i zadowolenie na ich twarzach jest dla mnie najlepszą nagrodą.

W wolnym czasie najczęściej przebywam z najbliższą rodziną. Jestem mamą dwójki chłopców w wieku przedszkolnym

Anna Sałata

Anna Sałata

Wychowawca grupy Wesołki

Z wykształcenia i zamiłowania jestem pedagogiem. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz Zintegrowaną Edukację Przedszkolną i Wczesnoszkolną. Dotychczasowe, czteroletnie doświadczenie zdobyłam pracując w przedszkolu jako nauczyciel dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Chętnie poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach mi.in. Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej czy Pedagogiki Zabawy. W pracy z dziećmi jestem życzliwa, cierpliwa oraz konsekwentna. Dużą wagę przywiązuję do kreatywnej zabawy oraz samodzielności dzieci.

Prywatnie jestem miłośniczką tańca, muzyki, kinematografii oraz wytrwale kibicuję polskim siatkarzom.