KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Zachęcamy rodziców do zachęcenia dzieci  ;-),do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez przedszkole „Wesoła kraina” w Wirach.

V GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

 „Wiosna w barwach,dźwiękach, zapachach i smakach”

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną.
 2. Format pracy A4 lub A3.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 4. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko.
 5. Każda praca powinna zawierać :
 • metryczkę na odwrocie ( najlepiej wydrukowaną i przyklejoną) – druk dostępny w przedszkolu
 • Pisemna zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w konkursie – wzór dostępny w przedszkolu
 1. Prace należy nadesłać lub dostarczyć do siedziby przedszkola do dnia 29.03.2019
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 3. Kryteria oceny :
 • pomysłowość i niepowtarzalność,
 • samodzielność,
 • zgodność z tematem,
 • wrażenie artystyczne,
 • estetyka wykonania.
 1. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
 3. Organizator przewiduje nagrody dla zdobywców I, II, III miejsca oraz dyplomy dla osób wyróżnionych.
 4. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie wesolakraina.pl w zakładce „Aktualności” dnia 05.04.2019