KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że organ prowadzący Publiczne Przedszkole Niebieski Balonik zdecydował o dalszym zamknięciu przedszkola z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dzieciom jak i pracownikom oraz koniecznością spełnienia restrykcyjnych wytycznych GIS I MEN.

Po 11 maja br. zostaną udostępnione na stronie internetowej przedszkola wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki w czasie trwania epidemii koronawirusa. Proszę o zapoznanie się z nimi, aby wszyscy mogli się przygotować do funkcjonowania w tych odmiennych i specyficznych warunkach.

Możliwy dzień otwarcia placówki to 18 maja br., jednak jest to uzależnione od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej i bieżących komunikatów rządowych.

Planowane uruchomienie opieki będzie jednak, ze względu na sytuację epidemiczną i związaną z tym koniecznością ograniczenia liczebności grupy przedszkolnej, tylko dla dzieci, których rodzice:

  • Pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, są pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Nie mają możliwości pogodzenia pracy i opieki w domu

Wszelkie informacje będą także przekazywane Państwu przez nauczycieli, którzy nadal pracują zdalnie i przesyłają materiały do nauki dzieci w domu.


Agnieszka Majchrzak
Dyrektor Przedszkola