SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Szanowni rodzice i kochane dzieci

Serdecznie zapraszamy na spotaknie w najbliższą sobotę 25 września od godziny 10.00 w „Wiacie w Żarnowcu” (gmina Dopiewo)

Planujemy rozpalić ognisko, zatem prosimy o zabranie piknikowych smakołyków dla całej rodziny i dobrych humorów.

Będzie to okazja to swobodnego porozmawiania, poznania się na wzajem, a dla dzieci czas zabaw na świeżym powietrzu.

Pogoda zapowiada się odpowiednia, a zatem  DO ZOBACZENIA 😛

PROSZĘ O PRZYPROWADZANIE TYLKO ZDROWYCH DZIECI

Szanowni Rodzice!

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań dzieci, chciałabym zaapelować o przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola. Jednocześnie przypominam, iż obowiązują nas procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, które mówią iż:

 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 • Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.) zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu – izolatce.
 • Nauczyciel telefonicznie powiadamia rodzica i dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela ( maksymalnie do godziny).
 • W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zakażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.
 • W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia nauczyciel powiadamia służby ratunkowe dzwoniąc na numer 999 lub 112.
 • Rodzic jest zobowiązany do konsultacji z lekarzem pediatrą. Następnie powiadamia przedszkole o stanie zdrowia dziecka.

Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia chorego dziecka do grupy (katar, kaszel)

Życzę wszystkim szanowania i zachowania zdrowia swojego, ale także innych osób.

Tematy kompleksowe w grupie „Pasjonaci” w wrześniu:

 • Jestem przedszkolakiemrealizowany od .1.09 do 10.09

  Zapoznanie z przedszkolem, adaptacja i integracja grupy.

 • moja grupa realizowany od 13.09 do 17.09

  Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu, integracja grupy.

 • Moja droga do przedszkolarealizowany od 20.09 do 24.09

  Zapoznanie z podstawowymi zasadami poruszania się pieszych po drodze.

 • Jesieńrealizowany od 27.09 do 1.10

  Rozbudzanie zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie,

Cele wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień:

– toczy piłkę,

– siada w kole,

– przedstawia się imieniem,

– klaszcze , wytupuje rytm,

– bierze udział w zabawie kołowej z użyciem chusty animacyjnej,

– zna położenie kącików w sali,

– dopasowuje przedmiot do kącika w którym powinien się znajdować,

– cierpliwie czeka na swoją klej,

– maszeruje w rytm uderzeń tamburyna,

– na sygnał tworzy koło zresztą grupy,

– bawi się w zabawę elementem skoku- Balonik,

– bierze udział w zabawie kołowej ze śpiewem „Kółko graniaste”,

– rzuca woreczkiem gimnastycznym do celu,

– ustawia się jeden za drugim,

– cierpliwie czeka na swoją kolej,

– odpowiada na pytania nauczyciela,

– obserwuje i naśladuje etapy mycia rąk,

– zna zasady obowiązujące w łazience,

– reaguje na sygnały dźwiękowe,

– zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie zabawy w ogrodzie,

– ustawia się w parze,

– stara się samodzielnie ubrać do wyjścia,

– wie jak wygląda jego znaczek,

– odnajduje swoje miejsce przy stole,

– rozpoznaje swoją półkę,

– maluje farbami przy pomocy rąk tło pracy

– odbija w farbie swoją dłoń,

– wie jak wygląda tamburyno,

– nazywa poszczególne części swojego ciała,

– wspólnie z nauczycielem śpiewa piosenkę pokazywankę,

– stara się wykonać ruchy separacyjne,

– wspólnie z nauczycielem opracowuje kodeks przedszkolaka,

– potrafi wyodrębnić zachowania prawidłowe i niewłaściwe.

– rozpoznaje kolegów i koleżanki po głosie,

– określa swój nastrój za pomocą sylwet,

– samodzielnie kończy rozpoczęte przez nauczyciela zdanie,

– czworakuje między woreczkami,

– wykonuje ćwiczenie oddechowe,

– odbija palec umoczony w farbie,

– rozciera farbę palcem tworząc słońce,

– maluje barwnikami spożywczymi wg własnego pomysłu,

– klasyfikuje zabawki: klocki, samochody,

– używa pojęć: na, nad, pod, obok,

– rozpoznaje zabawkę po dotyku,

– orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach

– rozpoznaje znak przejście dla pieszych,

– zna kolory i wie, co oznaczają na sygnalizatorze świetlnym,

– doskonali motorykę małą,

– ugniata bibułę,

– zna kolor: czerwony, zielony, żółty i odnajduje go w sali

– prawidłowymi kolorami wykleja koła na sygnalizacji,

– nazywa kolory jesiennych liści i utrwala ich nazwy,

-dostrzega i porównuje wielkość przedmiotów

– odnajduje pary przedmiotów mały-duży,

– wspólnie z nauczycielem obrazuje wiersz,

– prawidłowo przechodzi przez zaimprowizowaną ulicę,

– zna znaczenie pasów, sygnalizacji i znaku przejście dla pieszych,

– rozróżnia dary jesieni ( żołądź, kasztan, jabłko, itp.),

– segreguje liście ze względu na kształt,

– posługuje się klejem,

– przykleja materiał przyrodniczy,

– rwie liście na drobne kawałki,

-podejmują próby liczenia w zakresie 1-2,
-próbują posegregować liście wg koloru,

– odnajduje swoją parę w czasie zabawy,

– zgłasza się do odpowiedz,
– wykonuje ćwiczenia logopedyczne, zgodnie z poleceniami;
– przedstawia ruchem treść wiersza;
– poszukuje szeleszczących przedmiotów; wyróżnia je wśród innych;
– bierze udział w przygotowaniu szeleszczącego podłoża – targa gazety, rozkłada folie;

Kronika działalności i obchodów 5-lecia przedszkola.

Drodzy rodzice,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmiku przedstawiającego działalność naszego przedszkola oraz cudowny tydzień obchodów tego święta! Dziękujemy za wykonanie zadań z dziećmi w domu.

Kadra przedszkola,

Niebieski Balonik

https://www.canva.com/design/DAEhp2qbq5A/6FqtpYlY5PJ-3nQmVQwJNw/watch?utm_content=DAEhp2qbq5A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

PIĄTEK PO BOŻYM CIELE – 4 CZERWCA

SZANOWNI RODZICE

4 czerwca (piątek) (ze względu na małą ilość zgłoszonych dzieci zgodniez par. 28 pkt.8 Statu)

PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE