Wycieczka październik – Entuzjaści

Drodzy Rodzice

Dnia 05 października planujemy wycieczkę do straży pożarnej na ul. Czechosłowackiej. Koszt wycieczki 30 zł.

Pozdrawiam serdecznie

Lidia Kosicka

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Szanowni rodzice i kochane dzieci

Serdecznie zapraszamy na spotaknie w najbliższą sobotę 25 września od godziny 10.00 w „Wiacie w Żarnowcu” (gmina Dopiewo)

Planujemy rozpalić ognisko, zatem prosimy o zabranie piknikowych smakołyków dla całej rodziny i dobrych humorów.

Będzie to okazja to swobodnego porozmawiania, poznania się na wzajem, a dla dzieci czas zabaw na świeżym powietrzu.

Pogoda zapowiada się odpowiednia, a zatem  DO ZOBACZENIA 😛

PROSZĘ O PRZYPROWADZANIE TYLKO ZDROWYCH DZIECI

Szanowni Rodzice!

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań dzieci, chciałabym zaapelować o przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola. Jednocześnie przypominam, iż obowiązują nas procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, które mówią iż:

  • W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
  • Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.) zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu – izolatce.
  • Nauczyciel telefonicznie powiadamia rodzica i dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela ( maksymalnie do godziny).
  • W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zakażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.
  • W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia nauczyciel powiadamia służby ratunkowe dzwoniąc na numer 999 lub 112.
  • Rodzic jest zobowiązany do konsultacji z lekarzem pediatrą. Następnie powiadamia przedszkole o stanie zdrowia dziecka.

Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia chorego dziecka do grupy (katar, kaszel)

Życzę wszystkim szanowania i zachowania zdrowia swojego, ale także innych osób.

Informacje Entuzjaści

Drodzy Rodzice

  • Wycieczka do ogrodu ekologicznego Gładysiakowie w Wirach – termin  29.09.2021, godz.13:00 – 15:00  Koszt 40 zł. Obiad zjemy przed wyjazdem, drugie śniadanie na miejscu. Przewidywany powrót około godz. 15:30
  • Dnia 23.09.2021 odbędzie się pokaz baniek mydlanych koszt 10 zł

Pozdrawiam serdecznie

Lidia Kosicka

Informacje – Entuzjaści

Drodzy Rodzice

Ze względów bezpieczeństwa dzieci, wycieczka do „Szkółki małego kierowcy” na Malcie została odwołana.

Wycieczka do ogrodu ekologicznego Gładysiaków odbędzie się dnia 29.09.2021. Na miejscu będziemy około 2 godzin od 13:00 – 15:00. Więcej szczegółów podam w późniejszym czasie.

Rodziców chłopców, którzy zdecydują się na udział w treningach piłki nożnej, proszę o wysłanie potwierdzenia na mój nr telefonu.

W czwartki nasza grupa z uwagi na plan zajęć śniadanie będzie jadła o godzinie 8:30.

Pozdrawiam serdecznie

Lidia Kosicka