SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Szanowni rodzice i kochane dzieci

Serdecznie zapraszamy na spotaknie w najbliższą sobotę 25 września od godziny 10.00 w „Wiacie w Żarnowcu” (gmina Dopiewo)

Planujemy rozpalić ognisko, zatem prosimy o zabranie piknikowych smakołyków dla całej rodziny i dobrych humorów.

Będzie to okazja to swobodnego porozmawiania, poznania się na wzajem, a dla dzieci czas zabaw na świeżym powietrzu.

Pogoda zapowiada się odpowiednia, a zatem  DO ZOBACZENIA 😛

PROSZĘ O PRZYPROWADZANIE TYLKO ZDROWYCH DZIECI

Szanowni Rodzice!

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań dzieci, chciałabym zaapelować o przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola. Jednocześnie przypominam, iż obowiązują nas procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, które mówią iż:

  • W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji. Dyrektor kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
  • Dziecko, u którego w trakcie pobytu w przedszkolu stwierdzono objawy infekcji, w tym temperatury lub zostaną zauważone jakiekolwiek symptomy infekcji jak: złe samopoczucie, zmęczenie, brak apetytu, wysypka, przekrwione oczy, katar, ból brzucha lub problemy żołądkowe, nietrzymanie moczu lub kału, kaszel, itp.) zostaje niezwłocznie odizolowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu – izolatce.
  • Nauczyciel telefonicznie powiadamia rodzica i dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji. Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko w trybie natychmiastowym po zgłoszeniu przez nauczyciela ( maksymalnie do godziny).
  • W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zakażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną.
  • W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia nauczyciel powiadamia służby ratunkowe dzwoniąc na numer 999 lub 112.
  • Rodzic jest zobowiązany do konsultacji z lekarzem pediatrą. Następnie powiadamia przedszkole o stanie zdrowia dziecka.

Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia chorego dziecka do grupy (katar, kaszel)

Życzę wszystkim szanowania i zachowania zdrowia swojego, ale także innych osób.

Rozpoczęcie roku – Bystrzaki.

Drodzy rodzice,

w najbliższą środę rozpoczynamy nowy rok przedszkolny – od 1 września nasza grupa będzie nazywać się ,, Bystrzaki”. Bardzo proszę porozmawiać o zmianie sali  z dziećmi ( w szczególności z tymi, które  przez całe wakacje nie uczęszczały do przedszkola). 

Na środę proszę o przyniesienie zestawu mokrych, suchych chusteczek ( po dwa opakowania) oraz kocyka/kołderki  i poduszki , ponieważ nasza grupa do końca grudnia  będzie jeszcze leżakować.

Dnia 6.09 ( w poniedziałek) o 17.00 odbędzie się zebranie organizacyjne w sali ,,Bystrzaków”. Bardzo proszę o przyjście tylko jednego rodzica/ prawnego opiekuna w maseczce.

Do zobaczenia,

Natalia Kuczyńska.

 

Kronika działalności i obchodów 5-lecia przedszkola.

Drodzy rodzice,

serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmiku przedstawiającego działalność naszego przedszkola oraz cudowny tydzień obchodów tego święta! Dziękujemy za wykonanie zadań z dziećmi w domu.

Kadra przedszkola,

Niebieski Balonik

https://www.canva.com/design/DAEhp2qbq5A/6FqtpYlY5PJ-3nQmVQwJNw/watch?utm_content=DAEhp2qbq5A&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Przedstawienie niespodzianka- zakończenie |BYSTRZAKI|

Drodzy Rodzice,

przedstawienie niespodzianka- występ specjalny nauczycieli dla dzieci z okazji zakończenia roku i pożegnania starszaków, odbędzie się jednak w piątek 25.04.21. Proszę o odświętne ubranie dzieci.

Dziękuję,

Angelika Dolata