DYŻUR W OKRESIE WAKACJI – LIPIEC

Drodzy Rodzice!

Czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło
i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji pracy przedszkola.

Jednym z istotnych zagadnień jest organizacja pracy w przedszkolu w miesiącach wakacyjnych tj. lipcu i sierpniu 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie najmłodszych mieszkańców Plewisk oraz personelu praca przedszkola będzie zorganizowana tak, by maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa i zapewnić dzieciom oraz pracownikom bezpieczne warunki pobytu w placówce.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole nie będzie prowadziło zapisów na dyżur wakacyjny dla dzieci z innych placówek.

Obecnie musimy już zaplanować funkcjonowanie przedszkola w czasie wakacji (oczywiście pod rygorami, w oparciu o wytyczne władz centralnych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego). Wytyczne obowiązujące obecnie nie pozwalają na przyjęcie, tyle co zawsze dzieci, dlatego zwracamy się z prośbą do Państwa, aby dobrze przemyśleć i zaplanować okres wakacyjny.

Nasze Przedszkole ma zaplanowany dyżur (czyli pracuje) w miesiącu lipcu.

Proszę do 5 czerwca o przesłanie informacji do nauczycielek swoich dzieci, w jakim okresie (dokładne terminy) muszą Państwo skorzystać z dyżuru.

Jeśli zostałyby zmienione obostrzenia, a co za tym idzie warunki organizacji pracy w grupach, to poinformujemy Państwa o tym fakcie.

Zapisy tylko dla dzieci Rodziców obojga pracujących.

Do 5 czerwca br. informacja do nauczyciela, brak informacji jest równoznaczny z rezygnacją uczęszczania dziecka w czasie wakacji.

Bardzo prosimy o przemyślenie zapisów i nie zapisywanie dziecka „na wszelki wypadek”.

Osoby, które mają możliwość, aby zostać w domu – powinny to zrobić. Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci oraz pracowników jest najważniejsze.

 

                                                                                  Agnieszka Majchrzak

Dyrektor Publicznego Przedszkola

                                                                                                                                                                                                                               Niebieski Balonik

WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo, decyzją organu prowadzącego od dnia 25 maja br przedszkole wznawia swoją działalność.

Jednak będzie ono funkcjonowało na zupełnie innych zasadach, zgodnych z nałożonym przez wytyczne GIS i MEN reżimem sanitarnym.

Nauczyciele, wychowawcy grup prześlą Państwu dokumenty, które są dostępne także na stronie internetowej przedszkola.

Proszę Państwa o zapoznanie się z Procedurami, które będą obowiązywały na terenie przedszkola. Proszę także o wypełnienie deklaracji i ankiety epidemiologicznej, przez rodziców, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola w okresie pandemii.  Jednocześnie informuję, że z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w związku z nałożonymi obostrzeniami, pierwszeństwo mają dzieci rodziców:

  • będących pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,  handlu
    i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • pracujących, którzy  nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu.

Wypełnione i podpisane przez obydwoje rodziców dokumenty, proszę o przesłanie do 21 maja br. do godziny 12.00 na adres mailowy przedszkola plewiska@niebieskibalonik.pl lub wrzucenie do skrzynki pocztowej na budynku przedszkola.


Agnieszka Majchrzak
Dyrektor Przedszkola

Odbiór rzeczy dzieci

Drodzy rodzice,

bardzo proszę o przyjście w czwartek 14.05.2020 do przedszkola w celu odebrania rzeczy dzieci. Zapraszam Państwa od godz. 10.30 do 12.00. Rzeczy będę wydawać przy wejściu do przedszkola.

Do zobaczenia!

A. Dolata

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

SZANOWNI PAŃSTWO

Informuję, że organ prowadzący Publiczne Przedszkole Niebieski Balonik zdecydował o dalszym zamknięciu przedszkola z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dzieciom jak i pracownikom oraz koniecznością spełnienia restrykcyjnych wytycznych GIS I MEN.

Po 11 maja br. zostaną udostępnione na stronie internetowej przedszkola wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki w czasie trwania epidemii koronawirusa. Proszę o zapoznanie się z nimi, aby wszyscy mogli się przygotować do funkcjonowania w tych odmiennych i specyficznych warunkach.

Możliwy dzień otwarcia placówki to 18 maja br., jednak jest to uzależnione od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej i bieżących komunikatów rządowych.

Planowane uruchomienie opieki będzie jednak, ze względu na sytuację epidemiczną i związaną z tym koniecznością ograniczenia liczebności grupy przedszkolnej, tylko dla dzieci, których rodzice:

  • Pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, są pracownikami handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Nie mają możliwości pogodzenia pracy i opieki w domu

Wszelkie informacje będą także przekazywane Państwu przez nauczycieli, którzy nadal pracują zdalnie i przesyłają materiały do nauki dzieci w domu.


Agnieszka Majchrzak
Dyrektor Przedszkola

Bystrzaki- informacja

Drodzy rodzice,

przesłałam do Państwa pilną informację na adresy e-mail. Bardzo proszę o odczytanie i możliwie szybką odpowiedź.

Pozdrawiam!

A. Dolata